Morgan Evensson, nyanställd på Bekab.

Vi nyanställer. Morgan Evensson bidrar med viktig kompetens genom sin långa erfarenhet inom betonghåltagning. Han kommer senast från BHT där han arbetade som håltagare.

Välkommen Morgan!