Simon Nordlöf, nyanställd på Bekab.

Vi nyanställer. Simon Nordlöf bidrar med lång erfarenhet som snickare och kommer senast från PL Bygg.