Holms Säteri

Återskapande av historiska värden när taket får ett lyft.

Återskapande av historiska värden när taket får ett lyft.
Holms Säteri utanför Sollefteå i Ångermanland är ett av Sveriges äldsta och nordligaste frälsegods med anor från 1500-talet. Med respekt för historiska värden att bevara genomförde Bekab i samarbete med Plåtkonsult Hans Erik Olsson restaurering av yttertaket på huvudbyggnaden från 1700-talet.

Delvis utrostat och nött av tidens tand var taket i behov av upprustning. Vårt uppdrag var att återskapa delar av de små skivfalsade rektanguljära järnplåtar som utgör takbeläggningen med modern teknik.

Resultatet blev en kostnadseffektiv lösning som kommer att stå emot väder och vind många år framöver.

Läs mer om byggnadsplåtslageri.