Ett komplett industri- och byggföretag.

Bekab utför arbeten inom bygg- och industrisektorn över hela Sverige med byggföretag och fastighetsägare med totalentreprenad som primära uppdragsgivare. Vi levererar helhetslösningar där vi tar hand om hela byggprocessen när det gäller allt från byggnadsställningar, betongrenoveringar och byggnadsplåtslageri till kompletta hallbyggnader.

Huvudkontoret ligger i Timrå och med ett sextiotal anställda omsätter Bekab 60–70 miljoner kronor per år.

Vi är anslutna till Sveriges Byggindustrier och har sedan ca 15 år trippel-A från Dun och Bradstreet. Detta i kombination med en jordnära attityd gör oss till en trygg samarbetspartner.

Med ett tjugotal anställda omsätter Jitab 25 – 30 miljoner kronor per år.

Vi är anslutna till och auktoriserade av TIB Takentreprenörerna och anlitar endast svenska certifierade leverantörer med CE- och P-märkt material.

Affärsidé

Vi ska vara ledande inom respektive verksamhetsområde med god lönsamhet för att skapa trygghet och delaktighet.

Fokusområden

 • Utveckla kompetensen hos våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning
 • Utveckla vårt samarbete med kunder och leverantörer
 • Investera i nya maskiner och verktyg av hög standard

Vår vision

”Vi ska vara en självklar servicepartner för industri- och byggsektorn.”

Vårt kvalitetsarbete utgör grunden för ständig förbättring.

Bekab strävar efter ständig förbättring gentemot företagets kunder med ett aktivt kvalitetsarbete. Vi arbetar med Smart kvalitetsledningssystem som bygger på de internationella standarderna (ISO).

Kvalitetspolicy Bekab

Hög kvalitet bidrar till ökad lönsamhet och trygghet för våra kunder och anställda. Våra medarbetare ska vara kompetenta, engagerade och ha kunden i fokus. Vår gemensamma kvalitetspolicy är att genomföra uppdragen med högsta kvalitet för att uppfylla kundens krav och förväntningar. Målet är att vi ska vara den självklara leverantören.

Kvalitetsledningssystemet hos Björcks Entreprenadkonsult AB, Bekab, har granskats med avseende på:

 1. Kvalitetspolicy
 2. Kvalitetsanalys med bedömning av nuläge
 3. Kvalitetsorganisation inklusive ansvarig
 4. Rutin för ledningens genomgång
 5. Avslutade, pågående och planerade handlingsplaner
 6. Säkerställande av företagets behov av kompetens
 7. Säkerställande av kunders krav och förväntan inklusive reklamationshantering
 8. Rutin för kontroll av order och avvikelser
 9. Granskning av inköp och leverantörer
 10. Ekonomi och informationsrutiner
 11. Rutin för lagring av dokument och data

 

Ovanstående delar är aktuella och fungerande. Kvalitetsledningssystemet bedöms vara i drift och bidrar till ständig förbättring gentemot företagets kunder.