Referensprojekt

Industrifastighet Nacksta

När fokus ligger på design.

Trångfors Kraftverk, Skålandammen

Temperaturskillnader ställer till problem.

Södra Berget Hotell & Resort

Bowling på hög höjd.

Domkyrkan i Härnösand

Blomstrande takbeläggning när Domkyrkan ger plats för fler.

SCA Underhållsavtal

Underhållsavtal ger bättre koll på kostnadsflödet.

Holms Säteri

Återskapande av historiska värden när taket får ett lyft.

MittSverige Vatten

Betongfast underhållsavtal för våra anläggningar.

Ågläntan Bistro, Bar & Café

En annorlunda nybyggnation.

SCA Ortviken

Utlastning