Tjänster & produkter

Bättre lönsamhet i ditt byggprojekt med en entreprenör som tar hand om helheten. Vi tar hand om hela byggprocessen.
Ett brett utbud av tjänster inom byggsektorn, en entreprenör och en personlig kontakt med övergripande ansvar ger dig en den optimala helhetslösningen.

En effektiv process ger projektsäkerhet och samordningsvinster i form av bland annat tidsbesparingar, leveranssäkerhet och kostnadseffektiva lösningar. Med Bekab som entreprenör kan du minimera antalet underleverantörer.

Kontakta oss för ett lönsamt samarbete där vi tar hand om helheten.

Teknisk service och underhåll från golv till tak.

Förebyggande underhåll och service kan ge lägre underhållskostnader och minska risken för akuta fel på fastigheten. Med specialkompetens inom betong, trä, tak och plåtarbeten utför vi teknisk service från golv till tak. Med egen personal och egna maskiner bidrar vi till lägre totalkostnader i projekten.


Vi erbjuder serviceavtal för kontinuerligt underhåll av industribyggnader.

Kontakta oss för professionell fastighetsservice med ett helhetsåtagande.

Isabelle Serrander

Ekonomiassistent

Krister Eriksson

Arbetsledare Bygg & Plåt

Johan Josefsson

Arbetsledare Bygg & Plåt