SCA Underhållsavtal

Underhållsavtal ger bättre koll på kostnadsflödet.

Underhållsavtal ger bättre koll på kostnadsflödet.
Bekab sköter en stor del av underhållet, från källare till tak, på SCA Östrand/Ortvikens pappersbruk. Kunden håller i taktpinnen och avropar tjänster vid behov. Få beställare i SCA:s organisation och en personlig kontakt hos Bekab ger bättre koll på kostnadsflödet och en mer effektiv fastighetsförvaltning. Målsättningen är att uppnå en lägre totalkostnad.

Läs mer om industriservice.