Industrifastighet Nacksta

När fokus ligger på design.

Nybyggnad i populärt område
Nacksta industriområde är inne i en expansiv fas då många företag väljer att etablera sig där. På uppdrag av Wifsta Manufaktur AB uppförde Bekab en industrifastighet med fokus på design.