Trångfors Kraftverk, Skålandammen

Temperaturskillnader ställer till problem.

Temperaturskillnader ställer till problem.
Skillnaden i temperatur i våra vattenkraftverk får betongen att spricka. För att komma tillrätta med dessa problem har E:on valt att utföra klimatväggar på en del av sina dammar. Dammen isoleras nedströms för att jämna ut klimatet för betongen och ta bort de värsta rörelserna.

BEKAB har av totalentreprenören Ellextre AB fått förtroendet att utföra själva isolerväggen. Arbetet påbörjades i Juni 2014 och slutbesiktas i början av November.